Vierogenprincipe

 • Een veilige basis creëren!

  transparant - openheid - eerlijk - vertrouwen
 • Het vierogenprincipe in de kinderopvang houdt in dat er in principe altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren.

  Het vierogenprincipe zoals we dat hanteren en uitvoeren, hebben we besproken en afgestemd met onze oudercommissie. Zij vinden de wijze waarop wij het vierogenprincipe uitvoeren in de praktijk goed. Iedere oudercommissievergadering bespreken we het vierogenprincipe en als dat nodig is passen we onze werkwijze aan.

  Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en hebben een gecontroleerd toegangssysteem, door middel van een camera/beeld telefoon. De toegangsdeur wordt elektronisch geopend. Er wordt alleen toegang gegeven tot de ouders van Kids voor Kinderen. Bij leveranciers en bezoekers wordt de deur altijd door een medewerker van Kids voor Kinderen geopend. Onbekenden zullen dus niet zomaar binnen kunnen komen. De afspraak is dat ouders niet voor elkaar de deur openen of open houden.

  Om de veiligheid van kinderen binnen Kids voor Kinderen, maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen hebben we duidelijke werkafspraken gemaakt. Het  protocol vierogenprincipe van beide vestigingen is hieronder te downloaden.

 • Speerpunten Vierogenprincipe:

  • Wij hebben een open deuren beleid.
  • We hebben onze openingstijd verruimd naar 18.30. Hierdoor zijn alle werktijden van onze medewerkers
   met 15 minuten verlengd. Daardoor is er aan het einde van de dag meer gezamenlijk toezicht.
  • De slaapkamers hebben kijkramen.
  • Altijd babyfoon aan (vier-oren-principe).
  • Extra stagiaires op de groep.
  • De groepen hebben kijkramen naast de groepsdeuren.
  • Pedagogische medewerkers gaan altijd met zijn tweeën op stap met de kinderen.
  • We hebben een open aanspreekcultuur.