Veiligheid & Gezondheid

 • Veilige en gezonde kinderopvang creëren. Dat is het hoofddoel van de Kids voor Kinderen. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk? Met de invoering van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang per januari 2018 is er veel veranderd voor de kinderopvang.

  Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie’s in Baarn en Hilversum werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

  Om de veiligheid en gezondheid van kinderen en pedagogisch medewerkers bij Kids voor Kinderen, maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen, hebben we duidelijke werkafspraken gemaakt. Deze kan je nalezen in ons beleid Veiligheid & Gezondheid dat je op deze pagina kunt downloaden.

 • Speerpunten Veiligheid & Gezondheid:

  • We werken met een Vierogenprincipe
  • Normen en waarden zijn belangrijk!
  • We maken duidelijke afspraken met elkaar.
  • Pedagogische Medewerkers hebben allemaal een diploma Kinder-EHBO.
  • We hebben een open aanspreekcultuur.
Linkermenu pictogram