Overdracht naar de Basisschool

 • Een warme overdracht naar de basisschool

  Dat zorgt voor een goed begin op school!
 • Een nieuwe fase breekt aan als jouw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Wij plannen daarom met jullie een eindgesprek. Dit eindgesprek vindt ongeveer 3 maanden voor het einde van de kinderopvangperiode plaats.

  Tijdens dit eindgesprek wordt het kindvolgsysteem Looqin besproken en wordt het overdrachtsformulier voor de basisschool samen ingevuld.

  Als je ons hiervoor toestemming geeft, versturen wij het formulier samen met het kindvolgsysteem naar de basisschool. Op deze manier zorgen we voor een warme overdracht tussen Kids voor Kinderen en de basisschool. Deze doorgaande lijn is erg belangrijken zorgt voor een goede start op de basisschool.

 • Passend Onderwijs

  De overdracht is belangrijk in het kader van de nieuwe wet Passend Onderwijs. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

  Als een school 3 maanden van te voren alle informatie krijgt van een nieuw kind van de voorschool, wij dus, dan kunnen zij tijdig beoordelen of een kind eventueel in aanmerking komt voor extra begeleiding, zorg, materiaal of andere middelen. Ze hebben dan voldoende tijd om het budget hiervoor aan te vragen en te zorgen dat zodra het kind begint op school, deze extra middelen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

  Daarnaast is het natuurlijk een gemiste kans als wij de ontwikkeling van uw kind niet delen met de nieuwe leerkracht op de basisschool. Zo zal de start op de basisschool nog beter verlopen voor u en uw kind! In de gemeente Baarn zorgen alle voorschoolse voorzieningen voor een eenduidige overdracht naar de basisschool. De gemeente Baarn is hierin samen met de betrokken organisatie’s initiatiefnemer.

  Meer informatie over Passend Onderwijs vind u door te klikken op de onderstaande link: website Rijksoverheid Passend Onderwijs

Linkermenu pictogram