Meldcode Huiselijk Geweld

 • Wet Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

  Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling!
 • Kindermishandeling in welke vorm dan ook is verschrikkelijk. Kids voor Kinderen vind een goede signalering enorm belangrijk. Iedere beroepskracht, die direct of indirect met kinderen werkt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf juni 2013 is er in Nederland een Meldcode die verplicht is voor iedereen die vanuit beroepsmatig handelen te maken heeft met kinderen en hun ouders.

  70% van de meldingen bij ‘Veilig Thuis’ wordt gedaan door mensen die de kinderen beroepshalve kennen. Daarom hebben beroepskrachten een essentiële rol bij het signaleren van zorgen. Deze signalen kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk als professionals eigen verantwoordelijkheid nemen en durven handelen. De meldcode die wij gebruiken is speciaal geschreven voor de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. 

  De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

  Jaarlijks bespreken we de meldcode en brengen we deze onder de aandacht bij alle  (pedagogisch)medewerkers. Dit doen we door speciale themabijeenkomsten. Op 20 maart 2017 hebben alle medewerkers de training ‘Werken met een Meldcode’ gevolgd en afgerond met een certificaat van het ministerie van VWS.

  Bij Kids voor Kinderen zijn de vestigingsmanagers de aandachtsfunctionarissen voor de meldcode. 

 • 5-Stappenplan Meldcode

  Kids voor Kinderen volgt het 5-stappenplan van de meldcode als er signalen zijn bij een kind. Hieronder staan de 5 stappen van de Meldcode kort uitgelicht.

  • Stap 1 - In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2 - Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  • Stap 3 - Gesprek met de cliënt.
  • Stap 4 - Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
  • Stap 5 - Beslissen: hulp organiseren of melden.

  Hieronder kan je via de linkje de Meldcode downloaden en bekijken. Heb je vragen over de Meldcode? Neem dan contact op met de vestigingsmanager!

  • Meldcode vestiging Baarn
  • Meldcode vestiging Hilversum
Linkermenu pictogram