Kindvolgsysteem Looqin

  • Welbevinden & Betrokkenheid

    Dé enige basis voor een kind om tot ontwikkeling te komen!
  • Kinderen moet zich veilig en vertrouwd voelen om te kunnen ontwikkelen. Door ons procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, kunnen we ook precies zien of kinderen het naar hun zin hebben bij ons. Wat vind een kind juist makkelijk of waar heeft het moeite mee? Waar is het heel goed in? 

    Ieder kind bij Kids voor Kinderen heeft een eigen mentor. Het kindvolgsysteem wordt door de mentor ingevuld en de andere pedagogisch medewerkers op de groep van jouw kind vullen het aan. We kijken vooral naar het welbevinden van je kind. Want als je kind zich goed voelt in de groep, dan ontstaat er betrokkenheid. Van daaruit kan een kind zich gaan ontwikkelen! Er worden per jaar vier observatie’s ingevuld door de mentor.

    Wil je tussentijds informatie of het kindvolgsysteem inzien, vraag hier dan naar op de groep. Op een rustig moment is dit geen probleem natuurlijk. Looqin heeft ook een online presentatie van het kindvolgsysteem. Deze kan je hier bekijken. Aan de hand van enkele screenshots introduceren we Looqin. Bij de screenshots staan een korte toelichting.

Linkermenu pictogram