Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

01/06/2017

Kids voor Kinderen hecht veel waarde aan de kwaliteit van de door haar aangeboden kinderopvang. Een goede kwaliteit is van groot belang voor kinderen, hun opvoeders en voor onze pedagogisch medewerkers.

Kids voor Kinderen is daarom erg blij dat Minister Asscher (Sociale Zaken) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen.

Het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarin staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Behalve de kwaliteitsherijking kondigt de minister een extra investering in kinderopvangtoeslag voor 2017 aan en deelt hij afspraken over de investering in opvang voor alle peuters.

Het plan IKK is ingericht in vier pijlers. Dit zijn:

  1. De ontwikkeling van het kind staat centraal.
  2. Veiligheid en gezondheid.
  3. Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk.
  4. Kinderopvang is een vak.

Per pijler hebben de partijen en minister Asscher 21 maatregelen op een rij gezet die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren en die de regeldruk voor aanbieders van kinderopvang moet verlichten.

Een aantal belangrijke maatregelen is:

  • Beroepskracht-kindratio wordt aangepast: voor baby’s naar 1 pedagogisch medewerker per 3 baby’s (dit is nu 1 medewerker per 4 baby’s) en voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen
  • Kinderen in de kinderopvang krijgen een eigen mentor
  • Maximaal 2 vaste gezichten voor baby’s
  • Coaching on the job voor alle beroepskrachten
  • Permanente Educatie PM’ers
  • 3F taalniveau (onderdeel spreekvaardigheid) verplicht voor alle medewerkers

De invoering van het nieuwe plan kost veel geld. De overheid gaat hiervoor zorgen door de Kinderopvangtoeslag te verhogen. De maatregelen moeten per 1 januari 2018 ingaan. Op dinsdag 29 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met alle wijzigingen. Vanaf nu worden de plannen uitgewerkt naar concreet uitvoerbare plannen. We houden jullie op de hoogte!

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Leave a reply
Alle kleintjes warme hap op crèche

Leave Your Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over ons
Kids voor Kinderen is een kleinschalige professionele organisatie. We zijn gevestigd in Hilversum en Baarn. U bent van harte welkom!
footer_logo_kidsvoorkinderen
Recent Posts
Categories
Linkermenu pictogram