Belangrijke update sluiting 16-12-2020

 • Zoals iedereen gisteravond heeft gehoord tijdens de speech van premier Rutte, gaan de kinderopvang en scholen dicht met ingang van morgen, woensdag 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021. 

  Wat houdt dit in? Voor een groot deel gelden dezelfde regels tijdens de lockdown van eerder dit jaar. Ook compenseert de overheid de eigen bijdrage voor ouders en loopt de kinderopvangtoeslag gewoon door. Meer informatie lees je op deze webpagina over deze lockdown.

  Noodopvang

  Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  – kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  – kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

  Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar! Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang. Neem in dit geval contact op met ons via de app of ouderportaal voor aanvragen van extra opvang.

  Is mijn beroep een cruciaal beroep?
  Deze vraag kregen wij tijdens de vorige lockdown veelvuldig. Ook kregen we veel telefoontjes van ouders die zelf vinden dat hun beroep cruciaal is, terwijl hun beroep niet op de lijst staat van de overheid. We begrijpen echt dat het heel vervelend is dat we gesloten zijn, maar we moeten ons houden aan de lijst met cruciale beroepen van de Rijksoverheid. Check deze goed en geef via de app door als je gebruik mag maken van kinderopvang. Klik hier om de lijst met cruciale beroepen te bekijken

  Hoe zit het met de noodopvang voor basisschoolleerlingen in de kerstvakantie?
  In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. Daarbuiten is de basisschool verantwoordelijk voor het organiseren van noodopvang voor hun leerlingen tijdens schooltijden.

  Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

  Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
  Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

  Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

  1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
  3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

  De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

  1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen. De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

  Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

  2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
  Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

  3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
  Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

  Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?
  Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

  Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

  Zodra bekend is hoe de regeling wordt uitgevoerd worden ouders hierover geïnformeerd.

  Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
  Ja, betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen. Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’

  Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

  Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
  Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
  Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.

  U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

  Wat moet u doen als uw inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als u bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten heeft?
  Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

  Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen

  Tot slot

  We zijn enorm trots op onze medewerkers, die zich wederom heel hard inzetten om de noodopvang te realiseren voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. We waarderen ook de rust, het begrip en de medewerking van alle ouders, de hartverwarmende berichten die we gisteravond direct van jullie hebben gekregen. Dat doet ons goed. En natuurlijk hopen we dat wij snel weer de deuren kunnen openen voor alle kinderen. Blijf gezond, meer dan ooit geldt: Alleen samen krijgen we corona onder controle!

  Wij zijn per e-mail goed bereikbaar voor vragen, waarbij wij prioriteit geven aan het organiseren van de noodopvang. Wij proberen die op onze locaties te continueren voor ouders met vitale beroepen.

Linkermenu pictogram